Wsparcie w biznesie

Wsparcie w biznesie obejmuje zarówno procesy pozwalające na optymalizację procesów obsługi administracyjnej, jak i skomplikowane procesy analizy i dostarczanie pogłębionych danych na temat bieżącej działalności firmy. Rozumiemy, iż podstawą nie tylko rozwoju firmy ale generalnie jej działania i utrzymania się na rynku jest wiedza na temat rentowności prowadzonych działań, kosztów generowanych przez poszczególne procesy i ciągłej optymalizacji Specjalizujemy się w dostarczaniu informacji o kosztach bieżącej działalności w oparciu o uzgodniony z klientem podział, kosztów poszczególnych projektów.

 • Możliwość odbioru dokumentów od klienta.
 • Depozyt dokumentów za lata ubiegłe.
 • Zarejestrowanie nowej firmy oraz wsparcie związane z rozpoczęciem działalności z zakresu biurokracji, administracji i sprzedaży.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US.
 • Opracowanie indywidualnego planu kont, będącego podstawą raportowania danych.
 • Rejestrowanie projektów oraz ich rozliczanie.
 • Sporządzanie budżetu i innych raportów.
 • Monitoring należności i zobowiązań.
 • Przygotowywanie zestawień niezbędnych w zarządzaniu jednostką dla potrzeb Zarządu
 • Przygotowujemy raporty zgodne z indywidualnym życzeniem Klienta. Raporty okresowe i bieżące przekazujemy w dowolnym formacie.
 • Nadzór księgowy- nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta