Kadry i płace

  • Przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp.
  • Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS.
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
  • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.
  • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40 …itp.
  • W ramach naszych usług księgowych wspieramy przedsiębiorców w profesjonalnym zarządzaniu działem Kadr i Płac. Sporządzamy listy płac, przygotowujemy deklaracje dla ZUS, sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach.