Raporty menedżerskie

  • Monitoring należności i zobowiązań.
  • Przygotowywanie zestawień niezbędnych w zarządzaniu jednostką dla potrzeb Zarząd
  • Przygotowujemy raporty zgodne z indywidualnym życzeniem Klienta.
  • Raporty okresowe i bieżące przekazujemy w dowolnym formacie.