Rozpoczęcie działalności

Pomagamy przy każdym etapie zakładania firmy. Wybór formy prowadzenia DG Przygotowanie dokumentów założycielskich Rejestrowanie działalności Czynności zgłoszeniowe w US i […]

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencja operacji gospodarczych. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  […]

Księgi Rachunkowe

Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań […]

Ryczałt

 Miesięczne naliczanie podatku. Ewidencja dla potrzeb podatku VAT. Sporządzanie rozliczeń rocznych. Nasze usługi księgowe to profesjonalne doradztwo, a także prowadzenie […]

Kadry i płace

Przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy […]

Raporty menedżerskie

Monitoring należności i zobowiązań. Przygotowywanie zestawień niezbędnych w zarządzaniu jednostką dla potrzeb Zarząd Przygotowujemy raporty zgodne z indywidualnym życzeniem Klienta. […]

Wirtualne biuro

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują adresu rejestrowego. Odbieramy korespondencję, także poleconą czy urzędową. Depozyt dokumentów za lata ubiegłe […]