Rozpoczęcie działalności

Pomagamy przy każdym etapie zakładania firmy. Wybór formy prowadzenia DG Przygotowanie dokumentów założycielskich Rejestrowanie działalności Czynności zgłoszeniowe w US i ZUS Pomagamy w założeniu własnej działalności gospodarczej w dowolnej formie prawnej. Doskonale wiemy, jak sprawnie przejść przez skomplikowane i długie formalności związane z zakładaniem firmy. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi przepisami i procedurami, sporządzamy wnioski,… Czytaj dalej Rozpoczęcie działalności

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencja operacji gospodarczych. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  ewidencji wyposażenia. Sporządzanie rozliczeń rocznych. Możliwość odbioru dokumentów

Księgi Rachunkowe

Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS i NBP. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz sporządzanie deklaracji VAT UE. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi. Zamknięcie… Czytaj dalej Księgi Rachunkowe

Ryczałt

 Miesięczne naliczanie podatku. Ewidencja dla potrzeb podatku VAT. Sporządzanie rozliczeń rocznych. Nasze usługi księgowe to profesjonalne doradztwo, a także prowadzenie pełnej księgowości dla firm z różnych obszarów działalności. Sporządzamy sprawozdania finansowe, prowadzimy rozliczenia podatkowe, ewidencję ryczałtów czy też reprezentujemy Klientów przed urzędami.

Kadry i płace

Przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp. Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników. Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla… Czytaj dalej Kadry i płace

Raporty menedżerskie

Monitoring należności i zobowiązań. Przygotowywanie zestawień niezbędnych w zarządzaniu jednostką dla potrzeb Zarząd Przygotowujemy raporty zgodne z indywidualnym życzeniem Klienta. Raporty okresowe i bieżące przekazujemy w dowolnym formacie.

Wirtualne biuro

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują adresu rejestrowego. Odbieramy korespondencję, także poleconą czy urzędową. Depozyt dokumentów za lata ubiegłe Usługi finansowe – Dotacje unijne, rozliczanie Twoja firma otrzymała dotację unijną – gratulujemy, to wielki sukces, który bardzo cieszy. Sami jesteśmy beneficjentami dotacji unijne i rozumiemy, że jej otrzymanie to tak naprawdę dopiero początek. Bezzwrotna… Czytaj dalej Wirtualne biuro