Kadry i Płace

Kadry i Płace to profesjonalne prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz wykonywanie innych niezbędnych obowiązków wymaganych przepisami prawa polskiego. Sporządzamy listy płac, przygotowujemy deklaracje dla ZUS, sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach.

 

Kadry obejmują:

 

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, aneksów do ww. umów, świadectwa pracy itp.
 • Przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych.
 • Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego i jego ewidencja.
 • Ewidencja absencji chorobowej.
 • Monitorowanie ważnych terminów, w tym: terminy umów, badań lekarskich, szkoleń BHP, etc.
 • Kontakty z instytucjami prawodawczymi: PIP, GUS, ZUS.

 

Płace obejmują:

 

 • Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • Sporządzanie listy płac
 • Kalkulację wynagrodzeń
 • Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach
 • Coroczne sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • Sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac