Mechanizm Podzielonej Płatność (MPP) – ważne zmiany od 1 listopada br.

Przypominamy, że 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności – MPP (tzw. split payment) w wersji obligatoryjnej. Obowiązkowym MPP zostały objęte faktury, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Sprzedawca towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 będzie obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem MPP.

Ponadto, wprowadzono nowe oznaczenie na fakturach. W przypadku dokumentowania transakcji objętych obligatoryjnym MPP (czyli towary i usługi z załącznika 15) na fakturach trzeba będzie umieszczać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Nowe sankcje w VAT

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje sankcje w VAT zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, którzy nie wywiążą się z obowiązków dotyczących obligatoryjnego MPP.

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze.

Nowe sankcje w VAT przewidziano także dla nabywcy towaru lub usługi. Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na nabyte towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

Zmiany w VAT dotyczą także odpowiedzialności podatkowej nabywcy i polegają one na objęciu tą odpowiedzialnością transakcji, których przedmiotem będą towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (dotychczas odpowiedzialność dotyczyła towarów wymienionych w załączniku nr 13), jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Sankcje w podatkach dochodowych (od 1 stycznia 2020 r.)

Wprowadzenie obowiązkowego MPP skutkuje zmianami w zakresie rozliczania kosztów podatkowych.

W sytuacji, gdy dana faktura powinna być opłacona z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, płatność zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, podatnik nie zaliczy danego kosztu do kosztów podatkowych.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu z naruszeniem tej reguły, podatnicy obowiązani będą zmniejszyć koszty uzyskania przychodów (zwiększyć przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) – w miesiącu, w którym płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog

Dalsze korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. Więcej Informacji

Podawanie przez użytkowników serwisu internetowego danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Biuro Rachunkowe ROZLICZENI nie sprzedaje, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych i kontaktowych użytkowników serwisu innym osobom lub przedsiębiorcom, ani organizacjom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ujawnienia takich danych spoczywał będzie na SPÓŁCE na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystane zostaną do celu dla jakiego zostały przekazane (np. subskrybowanie newslettera) oraz do wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego Biuro Rachunkowe ROZLICZENI używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polityka plików "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu Biuro Rachunkowe ROZLICZENI W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zamknij